Önkormányzat
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Képviselő-testület nyílt ülése - Meghívó

Készült: 2020. január 24.

cimer kicsiTompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. január 30. (csütörtök) 8:00 órai kezdettel
nyílt ülést tart, melyre Önt ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
Tompa, Szabadság tér 3.

Tervezett napirendi pontok:

1. Beszámoló a Művelődési Ház 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Kiss Ervin Művelődési Ház vezető

2. A Tompai Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kiss Ervin Művelődési Ház vezető

3. A Tompai Értékesítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 2019. II. félévi tájékoztatása, az Önkormányzat által átadott eszközök használatáról
Előterjesztő: Balázs-Piri Tamás elnök

4. Polgármester beszámolója
Előterjesztő: Véh László polgármester

5. Jegyző beszámolója az átruházott hatáskörben 2019. II. félévben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Véh László polgármester

6. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Véh László polgármester

7. Döntés helyi címerhasználati kérelemről
Előterjesztő: Véh László polgármester

8. Javaslat a Tompai Városfejlesztési Kft. vezető tisztségviselőire vonatkozó Javadalmazási Szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Véh László polgármester

9. A polgármester részére járó 2020. évi cafetéria –juttatás összegének megállapítása
Előterjesztő: Jezsekné Kovács Szilvia jegyző

10. A TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú pályázathoz szükséges 254/23 helyrajzi számú területen parkosítási munkálatok elvégzésére vonatkozó, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés eredményhirdetése
Előterjesztő: Véh László polgármester