Sétány a település főutcáján
Tompa város látképe
Városháza
Bokréta Önkormányzati Bölcsőde
Kapisztrán Szent János-templom
Sétány a központi parkban
Művelődési Ház
Bokréta Önkormányzati Óvoda
Piaccsarnok
Redl-birtok
Sulyok József játszótér
Tompai Szabó Dénes Általános Iskola
Szent Anna-templom

Kéményseprő-ipari társasházi sormunka 2024

Tisztelt Tompai társasházi lakók!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója szerint Tompán a 2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv szerint:

2024. január 8-31. közötti időszakban várható.

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes információk a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhetőek.

Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására: Táncsics u. 1/5.

Tompa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonban lévő piaci bérlakás bérleti jogának megszerzésére:

A lakás címe: 6422 Tompa Táncsics utca 1. 5 ajtó

Bérbeadás időtartama: Tompa Város Képviselő-testületének döntése után, 3 év határozott időre

A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében a polgármester – a bérlő lakásbérleti jogviszony lejártát legalább harminc nappal megelőzően benyújtott kérelme alapján – pályázati eljárás lefolytatása nélkül a bérleti időtartamát legfeljebb egy alkalommal, három év határozott időtartamra meghosszabbíthatja.

Komfortfokozata: összkomfortos, központi fűtéses, gáz vagy villanytűzhellyel felszerelt, bútorozatlan

Alapterülete: 31 m2

Helyiségek: 1 Szoba, Konyha, Kamra, Fürdőszoba

A teljes pályázati anyag letölthető honlapunk Dokumentumtárából.

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása

Tisztelt Lakosok!

Tompai hulladékudvar ünnepi nyitvatartása a következő:

 • 2023.12.24. Vasárnap Zárva
 • 2023.12.25. Hétfő Zárva
 • 2023.12.26. Kedd 08.00-16.20
 • 2023.12.27. Szerda 08.00-16.20
 • 2023.12.28. Csütörtök 08.00-16.20
 • 2023.12.29. Péntek 08.00-16.20
 • 2023.12.30. Szombat 08.00-16.20
 • 2023.12.31. Vasárnap Zárva
 • 2024.01.01. Hétfő Zárva

Megértésüket köszönjük.

Nyitás 2024.01.02. Kedd 08.00

Tájékoztató kutak bejelentésével kapcsolatban

NEM KELL FENNMARADÁSI ENGEDÉLY!!!!!!!

A 2023. évi LI. törvény a 2024. január 01. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási kutakat, valamint a mezőgazdasági célú kutakat teljes körűen mentesíti a korábbi engedélyezési kötelezettség alól. E fúrt kutak kapcsán az ingatlantulajdonosnak tennivalója nincs.

Elkészült a vízkészletvédelmi országtérkép, amely a háztartási talajvízkutak jövőbeni engedélyezésében központi szerepet fog betölteni. Ezen lehet megnézni, hogy egy háztartási (vagy mezőgazdasági) kúttulajdonosnak van-e bejelentési, engedélyeztetési kötelezettsége.

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára megítélt támogatásokról

Tompa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (XI.29.) rendelet 1. melléklet 10. pontja, illetve Tompa Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzata alapján Tompa Város Polgármestere átruházott hatáskörében elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára beérkezett pályázatokat.

Az „A” típusú pályázati kiírásra összesen 7 tompai lakóhellyel rendelkező tanuló nyújtotta be pályázatát, melyek a pályázati feltételeknek megfeleltek. Visszautasításra pályázat nem került.
Tompa Város Önkormányzata 2024. február hónaptól két féléven át nyújtandó támogatásról döntött, havi 5000.-Ft önkormányzati önrésszel, összesen 350.000.-Ft összegben.

A „B” típusú pályázati kiírásra nem érkezett be önkormányzatunkhoz pályázat.

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-Testülete a 132/2023.(XI.23.) határozatával Tompa Város Polgármesteri Hivatalában

2023. december 27. (szerda) napjától 2023. december 29. (péntek) napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Ezen időszak alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Telefonos elérhetőségre december 28-án (csütörtök): 8:00 és 12:00 óra között az alábbi telefonszámokon lesz lehetőség:
06-77/551-517

06-77/551-500

Anyakönyvi ügyintézés halaszthatatlan ügyben (haláleset anyakönyvezése) munkaidőben szerda -csütörtök 08.00 és 16.00 óra között, pénteken 8:00 és 12:00 óra között a 06-70/850-6173-as telefonszámon előzetes telefonos egyeztetés alapján történik.

A Hivatalban az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2024. január 2. (kedd).

Tisztelt Ügyfeleink szíves türelmét és megértését köszönjük!

Jezsekné Kovács Szilvia
jegyző

Tájékoztató téli szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

2023. évben, a téli szünetben az erre jogosultak 2023. december 22. és 2024. január 7. napja közötti munkanapon (8 munkanap) vehetik igénybe a szünidei gyermekétkeztetést.

Az ételt saját ételhordóban vihetik el 11 és 13 óra között a Szabó Dénes Általános Iskola udvarán lévő Városi Konyháról (cím: Tompa, Szabadság tér 4/B.).  

A jogosultak részére Tompa Város Polgármesteri Hivatala személyre szóló tájékoztató levelet küldött ki.

A szünidei gyermekétkeztetést minden egyes jogosult gyermek esetében külön-külön igényelni kell – melyet a kiküldött Nyilatkozaton kell megtenni.

 

A nyilatkozatot 2023. december 8. napjáig kell visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal 6-os irodájába, amennyiben igénybe szeretné venni, a téli szünetben a szolgáltatást.

Falugazdász ügyfélfogadás 2023. november 13-án

Tisztelt Gazdálkodók, Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a településen az ügyfélfogadás 2023. november 13-án elmarad.

Sürgős esetben ügyfélfogadás ezen a napon a kiskunhalasi irodában (Kiskunhalas, Eötvös utca 4.) 12.30-16.30 -ig biztosított.

Kérem szíves megértésüket.

Simon Orsolya
falugazdász
30/289-9263

INGYENES lakossági LED-csereprogram

led csereprogram 202311

Tompa Város Önkormányzata és a CYEB Energiamegoldások Kft. együttműködése révén ingyenes LED-csere program indul mellyel a tompai lakosok számára is megnyílik a lehetőség, hogy meghatározott feltételek mellett a régi izzókat korszerű LED fényforrásokra cseréljék és ezáltal háztartásukat energiatudatosabban működtessék.

A programhoz 2023. november 30-ig a www.ledcsere.hu weboldalon regisztráció és néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően lehet csatlakozni. Kalkulátor segítségével az is kiszámolható, hogy éves szinten milyen megtakarítást eredményez számunkra, ha otthonunkban korszerű izzókkal világítunk.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

student
Kedves tompai fiatalok!

Tompa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

FIGYELEM, VÁLTOZÁS: a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

Tompa Város új Településtervének munkaközi véleményezése

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Ezúton tájékoztatok minden érintett partnert és városunk lakosságát, hogy Tompa Város új Településtervét munkaközi véleményezésre bocsátom. A tervanyag egyelőre nem tartalmazza a szakági (zöldfelületi, közlekedési, közmű, energia-ellátási) munkarészeket, azok később lesznek elérhetőek.

A munkaközi tervanyag elérhető a következő linkeken:
Változások leírása
Településfejlesztési terv
Szabályozási terv
2023. évi vizsgálati kartogramok

Változás az orvosi ügyeleti ellátás rendjében

orvosAz orvosi ügyeleti alapellátást 2023. november 1-jétől a Bács-Kiskun vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ez azt jelenti, hogy a Tompán és Kelebián elérhető hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti ellátás ettől az időponttól megszűnik. 

Az egységes ügyeleti telefonszám: 1830

A mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, továbbra is a 112 hívásával kell segítséget kérni a nap 24 órájában.

Szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatás

TISZTELT LAKOSSÁG!

Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 2 napjától (csütörtök) szociális célú tüzelőanyag (fabrikett) támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 105.450 Ft-ot, egyedülélő esetében a 133.950 Ft-ot.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyeknek a rendszeres (kérelem benyújtását megelőző hónap) és a nem havi rendszerességgel járó jövedelmének hitelt érdemlő igazolását.

A támogatás a készlet erejéig tart!

Tompai útátjáróknál vágányépítési munkák

Tisztelt Lakosok!

A Budapest-Belgrád vasútvonal építése kapcsán a vasútépítésért felelős V-Híd Építő Zrt., tájékoztatást küldött arról, hogy a tompai útátjáróknál vágányépítési munkákat végeznek.

Az alábbi időpontokban le kell zárniuk az átjárókat a vágányépítőgéplánc elhaladása miatt. A közlekedés a környező útátjárókon továbbra is biztosított. A vágányépítési munkák végeztével az átjárókat ismét megnyitják a forgalomnak.

 • Tompa, 1508+36 hmsz, útátjáró (101. Tompai megálló) október 21-én, szombaton 7:00- tól – 17:00-ig ZÁRVA
 • Tompa, 1527+23 hmsz, útátjáró (Kelebia község határánál lévő- Külső Újsor) október 22-én, vasárnap 7:00-tól – 17:00-ig ZÁRVA

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tompa Város Önkormányzata

magyar falu program logo
bunmegelozesi projekt 2013
A Polgárőr Egyesület Tompa vissza nem térítendő támogatást nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó jogcím keretében.
polgaror tompa
Együttműködő médiapartnerünk:
logo halasihir
elbir logo
nemzeti jogszabalytar resize