Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Földbérbeadásból származó jövedelem

A magánszemély termőföld-bérbeadásból (ideértve a földjáradékot is) származó bevétele jövedelem, amelyet adókötelezettség terhel.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása a föld fekvése szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság feladata.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adójának megállapítása önbevallással történik.

A bevallást a bérbeadó magánszemélynek kell benyújtania, és az adót megfizetnie abban az esetben, ha a földterületet részben vagy egészben nem kifizetőnek adta bérbe.

Amennyiben a földterületet kifizető vette bérbe, a bevallás beadására a kifizető kötelezett.

A földbérbeadásból származó jövedelmet a magánszemélynek nem kell bevallania, ha:

- a jövedelem kizárólag a kifizetőtől származik,
- a kifizető az adót levonta,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adómentes.

Az adó bevallása az adócsoport által biztosított nyomtatványon történik kifizető esetén a jövedelem kifizetését követő év február 25-ig, magánszemély esetén a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig. Ez egyben az adó megfizetésének a határideje is.

Az adó megfizethető átutalással a 11732064-15339106-08660000 számú földbérbeadásból származó jövedelem adószámlára.

Az adó mértéke 2010.12.31-ig a bérbeadásból származó jövedelem 25%-a, 2011. január 1-től 16 %-a.

2003 évtől adómentes a földbérbeadásból származó jövedelem, ha a haszonbérleti szerződés legalább 5 éves időtartamra szól.

Amennyiben a szerződés öt éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha azonnali felmondás történt), a bérbeadásból származó jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni. A késedelmi pótlékkal növelt adót a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként kell megállapítania és megfizetnie a magánszemélynek.

Jogszabályi háttér:
Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §
Személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74. §


Kapcsolódó dokumentumok