Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az adóhatóság és az adózó közötti kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (továbbiakban: Air.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) szabályozza.

Az adóhatóság írásban, az Eüsztv-ben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg.

Bővebben ...