Polgármesteri Hivatal
Elérhetőségeink

Tompa Város Önkormányzata,
Tompai Polgármesteri Hivatal

6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Tel.: +36-77/551-500
Fax: +36-77/551-510
E-mail: tompaonk@tompa.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00-ig,
12:50-17:00-ig
Kedd: 8:00-12:00-ig
Szerda: 8:00-12:00-ig,
12:30-16:00-ig
Csütörtök: 8:00-12:00-ig
Péntek: 8:00-12:00-ig

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosításról

Illetékességi terület:
Tompa Város közigazgatási területe

Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak:
bejelentés: 3.000 Ft eljárási illeték
adatváltozás: illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján, aki szálláshelyet kíván üzemeltetni köteles az erre irányuló szándékát a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, melyről igazolás megküldésével bejelentőt valamint a fogyasztóvédelmi hatóságot, és a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt értesíti.
Adatváltozás: a szálláshely szolgáltató a bejelentésben megváltozott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni, aki a bejelentést követően törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A bejelentés benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, postai úton, vagy elektronikusan.

Az eljárás megindításának helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal Tompa, Szabadság tér 3. 6-os iroda
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00 12:50-18:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00
Postacím: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.
Elektronikus ügyintézés: https://ohp.asp.lgov.hu

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A bejelentést követő 8 napon belül a jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, melyről igazolás megküldésével bejelentőt valamint a fogyasztóvédelmi hatóságot, és a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt értesíti.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A bejelentéshez eredetben, vagy az eredeti bemutatása mellett – csatolni kell:
a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

Ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok:
Elektronikus űrlap
Letölthető nyomtatványok: Dokumentumtár