Inkubátorház létrehozása Tompán

TOP 1.1.2 16 BK1 2017 00004

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Inkubátorházak fejlesztése

kódszáma: TOP-1.1.2-16

Projekt címe: Inkubátorház létrehozása Tompán

Azonosító száma: TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00004

Szerződött támogatás összege: 56 312 748 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt célja: 715,4 m2-es inkubátor ház építése, a 6422 Tompa, Attila utca 1522/2 hrsz-ú ingatlanon. Az épület acél tartószerkezetű, szendvicspanel falazatú és tetőfedésű csarnok. Az épületben helyet kapnak irodák, raktárak, műhely és a szociális blokk. Az önkormányzat inkubációs célú támogatást és segítséget tud nyújtani, a helyi kezdő – vagy nagyon fiatal életkorú vállalkozások számára. A „inkubációs védelem” 3 éve alatt, így lehetőségük van a kkv-nak saját szakterületük szerinti tevékenységük megerősítésére és fejlesztésére, piaci integráltságuk, pozíciójuk erősebbé tételére – összességében, hogy saját gazdasági tevékenységükre koncentráltan működjenek. Mindezek mellett természetesen inkubációsmentorálásban is részesülhetnek, amely szintén hozzájárul sikeres stabil működésükhöz. A helyi vállalkozók versenyképessége növekszik, általuk megtermelt terméket jobban értékesíthetővé válnak a piacon. A beszállítói láncok és logisztikai kapcsolódási pontok kiépülésével egyre több vállalkozás tud a fejlesztés közvetett vagy közvetlen haszonélvezője lenni. Az infrastrukturális fejlesztés hatására a vállalkozók beköltözési szándékának, a helyben történő foglalkoztatás arányának közvetlen növekedése prognosztizálható. Az inkubátorházat igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a helyi - és térségi gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által, amelyek összességében a település/térség gazdasági mutatóinak javulását eredményezi. A fizikai, infrastrukturális fejlesztése mellett fontos kiemelni az inkubációs és fejlesztési tanácsadási szolgáltatások kialakítása és betelepítése.

Projekt befejezésének időpontja: 2021.09.30.