Első részvételi fórum 2020.01.23.

Tompán az első Részvételi fórumra 2020.01.23.-án került sor.
A helyszínt a Tompa Város Önkormányzata által fenntartott, a tompai 1511. sz. Dugovics Titusz Cserkész Csapat használatában lévő csapatotthon biztosította.
A létszám bár szerénynek mutatkozott, azonban a jelenlévő helyi neves résztvevők sokak véleményét képviselték.
Dr. Szarvas Gyula gyerekorvos,
Barna Mariann szociális munkás
Kovács Ágnes nyugdíjazott óvónő, az Életrevaló Gyermekeinkért Ifjúsági Alapítvány tagja,
Zsilinszki Mihály a cserkészcsapat parancsnoka
Kucsó István általános iskolai igazgató
Horváthné Tóth Andrea a Tompa Önkormányzati Óvoda igazgatója
Zsilinszki Gergely lakos
Gáspár Kornélia ’közösségfejlesztés’ szakmai vezetője
Korbely Kornélia közösségfejlesztő

A megbeszélés középpontjában a következők álltak:
Dr. Szarvas Gyula a tompai biciklis társadalom közlekedéskultúrájának javítására szeretne megoldást találni. Ennek megoldására javaslatokat kér a lakosságtól, és maga is egy terv kimunkálásán dolgozik.
Továbbá, beszámolt egy kialakulóban lévő pályázati projektről, aminek megvalósításában jelentős szerepet vállalt. Ebben egészséget támogató előadások iskolásoknak (drogról, alkoholról, nemi életről), egészségjárás, szűrések, laborok lesznek megvalósítva.

Szóba került a helyi roma kisebbség foglalkoztatásának problematikája is.
Bár csak elméleti megoldások születtek; az egyetértés a téren, hogy roma vezetőt kell a kisebbség élére helyezni, akit meghallgatnak és követnék jó példáját, egyöntetű volt.

A lakosság passzivitása a helyi közösségek iránt is körbejárt téma volt.
A fent felsorolt személyek évek óta közösségi munkát végeznek, ahol gyakran tapasztalják az érdektelenséget. Ennek a forrását kutatják, remélve, hogy ha meglelik, megoldást is tudnak rá találni.

Zsilinszkiné Kovács Ágnes az általa képviselt alapítvány gondjairól (kevés a cserkészetre járó gyermek, és a szeptemberi iskolai toborzás sem hozott jelentős eredményt) beszélt.
A közösségfejlesztő a TOP-5.3.1-16 pályázat megvalósítandó feladatait ismertette, és javaslatokat kért a készülő Cselekvési tervhez, amit közös ötletelés, közös gondolkodás követett.
Annak eredményeként megszületett: a TOP-5.3.1-16 pályázatban szereplő Népismereti tábort az Életrevaló Gyermekeinkért Alapítvány megvalósítja 2020, és 2021-ben a konzorcium teljes területéről 5 napon át 20-20 gyermek részvételével.

A következő összejövetel tervezett időpontja március.