TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00023TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00023

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tompán és Kéleshalmon

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Tompán és Kéleshalmon

top 311 16 bk1 2017 00023

Projektazonosító: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00023

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2019.12.31.

A projekt célja: Tompán és Kéleshalmon a lakosság igényeit felmérve elengedhetetlen a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése, valamint a közbiztonság javítása és az élhető, rendezett települési környezet kialakítása.

A projekt tartalma: Tompán megvalósuló műszaki tartalom: a Szentháromság tér 26. hrsz alatti ingatlanon buszmegálló épületének felújítási munkálatait végzi el. A felújítás során szigetelés, tetőfelújítás és akadálymentesítés történik, fedett kerékpártároló kialakítása előtetővel, térképpel és menetrenddel kialakított fakeretes információs tábla kihelyezése. Az épület a település központi részén, a Szentháromság téren található. Az épület lapostetős és gyakran beázik. Az épületben található vizesblokk, télen gyakran elfagyott. Az akadálymentes WC elérése nagyon nehéz, a kialakított rámpa nem elégíti ki az előírásokat. A buszmegálló környezetében jelenleg egy régi nyitott kerékpártároló van. Emellett az autóval érkező várakozóknak nem biztosított a parkolási lehetőség. Az épület szociális blokkjaiban és váróterében a téli időszakban történő használat lehetőségét biztosítani kell, ezért elektromos temperáló fűtés kialakítása szükséges.Forgalmi épületek, pálya fejlesztése tevékenységcsoportjából további két buszmegálló fejlesztése az 53-as főút mentén két, a település jelenlegi arculatának megfelelő, farönkből készült esőbeálló elhelyezése. Forgalmi épületek, pálya fejlesztése tevékenységcsoportjából lazúr festékkel felújító festék réteget a kap a buszmegállóknál 13 meglévő fa esőbeálló illetve a 2 új beszerezni kívánt. A központi buszmegálló mögötti, jelenleg rendezetlen területen 2 db parkoló kialakítása történik meg, amelyből egy akadálymentes lesz. Emellett a telek végén jelenleg 6 parkoló állás van, 10 férőhely kerülne kialakításra. Ennek kihasználtsága nem csak a közúti közösségi közlekedés résztvevőit érintené, hanem forgalomcsillapítási illetve településesztétikai célja is van, ugyanis az ott elhelyezkedő pizzéria, szolárium, butik előtti rész is rendezetlen, fel szokott ázni, így burkolatfelújítás szükséges. Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpártámaszok kihelyezése a buszmegállóhoz továbbá utcabútorok elhelyezése.

Kéleshalmon megvalósuló műszaki tartalom: A település közigazgatási területén, az állami utak mentén, és bekötő út mentén levő autóbusz megállók felújítása történik meg. A megálló helyeken részben a meglevő várók felújításával, részben új várók elhelyezésével, járdakapcsolatok építésével szeretné biztosítani az utasok komfortérzetét, időjárás elleni védelmét, valamint a le- és felszállók biztonságát a település. Az alábbi helyszíneken történik fejlesztés: Első helyszín: Kéleshalom belterületén, az 54114 jelű állami bekötőút, Fő utca mentén, annak szelvényezés szerinti bal oldalán, a 3+576 km szelvényében, meglévő váró elbontása, új váró elhelyezése, váró előtti padka stabilizációs burkolat építése, járdakapcsolattal. Második helyszín: Kéleshalom külterületén az 54114 j. állami út mentén annak szelvényezés szerinti bal oldalán a 2+035 km szelvényében váró elhelyezése, padka stabilizáció építése. A jobb oldalon, a 2+117 km szelvényben padka stabilizáció építése. Harmadik helyszín: Kéleshalom külterületén, az 54114 j állami út szelvényezés szerinti bal oldalon, az 1+492 km szelvényben váró elhelyezése, és padkastabilizáció építése. Az 1+520 km szelvényben jobb oldalon padkastabilizáció építése. Negyedik helyszín: Kéleshalom külterületén, az 54114 j. állami út szelvényezés szerinti bal oldalán, a 0+114 km szelvényben váró elhelyezése, padkastabilizáció építése. A 0+055 km szelvényben jobb oldalon padkastabilizáció építése. Ötödik helyszín: Az 5312 j. állami ök. út jobb oldalához csatlakozó üzemi út, illetve az állami út 29+450 km szelvényében az üzemi út jobb oldalán meglévő téglafalazatú váró felújítása. Az állami út bal oldalán, a 29+528 km szelvényben padkastabilizáció építése. A buszváró épület jelenlegi állapota: 50- 60 évvel ezelőtt épült az akkori technikai színvonalon, az idők folyamán elhasználódott, elavult. Alapozása és a falazata meglévő, téglából készült 25 cm vtg. A tetőzete fa és hullámpala fedéssel, falazata fehérre meszelt. Falazata meglévő, megmaradó. Régi vakolat leverése után új vakolat készül, nemesvakolat felhordásával. A fa tetőszerkezet lebontása után új készül, Tondach cserépfedéssel barna színben. Hatodik helyszín: Az 5312 j. állami ök. út szelvényezés szerinti jobb oldalán, a 32+220 km szelvényben levő, meglévő, tégla falazatú váróépület felújítása, padkastabilizáció építése. A buszváró épület jelenlegi állapota: 50- 60 évvel ezelőtt épült az akkori technikai színvonalon, az idők folyamán elhasználódott, elavult. Alapozása és a falazata meglévő, téglából készült 25 cm vtg. A tetőzete fa és hullámpala fedéssel, falazata fehérre meszelt. Falazata meglévő, megmaradó. Régi vakolat leverése után új vakolat készül, nemesvakolat felhordásával. A fa tetőszerkezet lebontása után új készül, Tondach cserépfedéssel barna színben. A 32+184 km szelvényben baloldalon padkastabilizáció építése. Hetedik helyszín Az 5312j állami ök út szelvényezés szerinti jobb oldalon, a 33+976 km szelvényben a meglévő, tönkrement fémlemez váró elbontása, helyette új váró elhelyezése. Padkastabilizáció építése. A 33937 km szelvényben baloldalon padkastabilizáció építése. Valamennyi helyszínen a megállóban a 2 m szélességű útpadkát 15 m hosszon 2 m szélességben, 20 cm vastagságban zúzottkő mechanikai stabilizációval, felületi kiegyenlítéssel a le- és felszálló utasok biztonságos közlekedését biztosítva tervezték kiépíteni. Az első, és hetedik helyszíne a buszváró mögött beépítési vonal húzódik, ezeken a helyeken a váróhoz járdakapcsolat építését tervezték 2 m szélességben. A padkastabilizálással érintett közút burkolatszélének hossza helyszínenként 15 m. Az elbontott fémlemez várók helyett, az első, és hetedik helyszínen előre gyártott utasváró elhelyezését tervezték. Az utasvárókat beton pontalapokra támaszkodással kell rögzíteni, vagy 12 cm vtg tömörített kavicságyazaton min. 16 cm vastagságú (C16) minőségű vízszintes betonaljzatra történő rögzítés szükséges. A várókat a felszállási oldalon tervezték kihelyezni. Elhelyezésüket a 2 m széles padkastabilizáció árok felőli külső oldalra tervezték. A váró környezetében legalább 2 m távolságra a meglévő szikkasztóárkot meg kell szüntetni. A várók padlószintjét a padkastabilizáció szintjétől 10 cm-rel ki kell emelni a váró környezetének víztelenítése végett. Kiegészítő infrastrukturális elemei közül a beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók kialakítása. Helyszín: a település központjában, a fontosabb forgalomvonzó létesítmények közelében (Községháza, Általános iskola, óvoda, Művelődési ház, Templom, üzletek) a felmerülő parkolási igény kielégítésére gépkocsi parkolók kiépítése történik, illetve a szükséges járdakapcsolatok megteremtése. Kéleshalom, 54114 jelű állami bekötőút, Fő utca mentén a Községháza előtt, azzal szemben, az út szelvényezés szerinti jobb oldalán 6 férőhelyes, merőleges beállású parkoló kialakítása történik. A parkoló kialakításánál figyelemmel kellett lenni a beépítési vonalon levő kapubejáratokra. Ezért a 6 férőhelyet megosztva, 3 – 3 állást 5 m-es közzel megszakítva tervezték kialakítani. Az így kialakított elhelyezéssel a közút burkolatszélét 20 fm hosszon érintjik, a közút 2+630 km, és 2+650 km szelvényei között. A parkolóállások 2,5 m szélességgel és 5,0 m mélységgel kerültek tervezésre. A tervezett parkoló felszíni csapadékvíz elvezetését a közút meglévő, nyílt csapadékvíz elvezetésének rendszere biztosítja. Tervezési területen a burkolatszél heterogén magassági szintje miatt, a burkolatszéltől 1 m távolságra, a parkoló burkolatába felszíni folyóka beépítését tervezték, melyet egy db víznyelőbe bekötve, áteresz beépítésével a közeli nyílt szikkasztóárokba tervezték bevezetni. A parkolók burkolatát 25 cm vastag mechanikai stabilizációs útalap, ebből 20 cm M56 zúzottkő, 5 cm vastag M22 zúzottkő kiékelő réteg, 3 cm vastag marosi homok, vagy 3 mm szemnagyságú zúzottkő ágyazó réteget kell teríteni. Erre kerül megépítésre a 8 cm vastag előre gyártott díszkő burkolat. A parkolók belső oldalán 12 cm kiemelkedésű kiemelt szegélyt, a közút burkolatához való csatlakozásoknál süllyesztett szegélyt terveztek. Helyszín: a település központjában, a fontosabb forgalomvonzó létesítmények közelében (buszmegálló, Községháza, Általános iskola, óvoda, Művelődési ház, Templom, üzletek) kerékpárosbarát intézkedésként a meglévő kerékpárosforgalom kiszolgálása, illetve a kerékpáros közlekedési mód választásának ösztönzése céljából, a közúti közösségi közlekedést használóknak a multimodalitás megteremtése illetve a biztonságos, fedett helyen való hosszabb kerékpártárolás lehetőségének megteremtése céljából. Helyszín: a kialakításra kerülő 6 férőhelyes parkolóval szemben, a meglévő autóbuszmegálló váróhelyiségének déli oldalán, attól 1 méter távolságra lévő közterületen. 6,5 m hosszúsággal 1,5 m szélességgel, beton aljzatbetonra terveztük elhelyezni az előregyártott tárolót. A tárolóig a közút burkolatszélétől 2 m széles járdakapcsolatot terveztek 4,5 m hosszban. A járdakapcsolat az állami kezelésű közút burkolatszéléhez az út 2+603 km szelvényében csatlakozik. A fedett tároló 20 fedett, védett férőhelyet biztosít majd a használóknak. Mindkét településen megvalósul a projekt részeként kötelező közlekedésbiztonsági célú szemléletformálási kampány, melynek részletes szakmai tartalma az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéseként kerül kidolgozásra.

A projekt várható eredménye: Kéleshalmon és Tompán egyaránt biztonságosabb közelekdés valósul meg, a települési környzete rendezettebbé válik.