Helyi gazdaságfejlesztés iparterület kialakításával és infrastrukturális fejlesztéssel Tompán II.

top 111 16 bk1 2020 00032

Projektazonosító: TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00032

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2023.09.30

A projekt célja: A projekt közvetlen célja, hogy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok csoportjának infrastrukturális fejlesztésével olyan üzemcsarnok kerüljön kialakítása, amely alkalmas arra, hogy azt a betelepülő vállalkozások, mint telephelyüket üzleti környezetként termelés vagy szolgáltatás végzése céljából igénybe vegyék. A fejlesztés közvetett célja, hogy az üzleti környezetet elfoglaló vállalkozások tevékenységük megkezdésével új munkahelyeket hoznak létre, javítva ezzel a térség foglalkoztatottságát, növelve a járás jövedelmezőségét, a település adóerő képességét.

A projekt tartalmi elemei: 

Tompa Város Önkormányzata elkötelezett a helyi gazdaság fejlesztése iránt a helyi foglalkoztatás elősegítésén keresztül elérve a település népességmegtartó képességének fokozását és a lakosság életszínvonalának emelkedését. E fő célok elérése érdekében jelölte ki az önkormányzat a jelenleg fejlesztendő, közel 1 ha területű meglévő iparterületet. Az ingatlanon jelenleg már két felépített csarnok található melyek korszerűsítése is a projekt része, mivel az ott folyó termeléshez felhasznált villamosáram előállításához 10 kW-os napelemes rendszer kiépítése szükséges. Az iparterületre bevezető, jelenleg már meglévő feltáró út 1200 m2-es szilárd térkőburkolattal történő ellátása, illetve az út további kiépítése 600 m2-en új ágyazattal és térkőburkolattal a felépítendő új üzemcsarnokig szintén a projekt része a korszerű üzleti környezet biztosítása érdekében. Az új 750 m2-es üzemcsarnok megépítésével újabb vállalkozás betelepülésének biztosít telephelyet az önkormányzat az épület bérbeadásával. A településen a projekt megvalósítása által bővülhet a foglalkoztatottak köre, helyi munkalehetőséget kínálva az ingázás helyett, mely hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A települési CO2 kibocsátás csökkenése hozzájárul a megyei, illetve az országos ÜVG kibocsátás mérséklésére irányuló célkitűzések eléréséhez is. A projekt megvalósítása kapcsolódik a megyei befektetésösztönző programhoz, melyhez hozzájárul a leendő betelepülni szándékozó vállalkozásokat megszólító marketing és kommunikációs tevékenység, valamint egy adatbázis létrehozása is. Cél a térség gazdaságának fejlődése, új munkahelyek teremtésével és az élhetőbb város kialakítása a por- és légszennyezés csökkentésén keresztül. A TOP-1.1.1-16 Felhívás legfontosabb célkitűzése, hogy a térségben kialakulhasson olyan vállalkozói környezet, amely elősegíti a helyi gazdaságfejlesztést az új vállalkozások számára korszerű üzleti infrastruktúra megteremtésén keresztül. E célkitűzés megvalósításához járul hozzá a projekt megvalósítása.

A projekt várható eredménye: Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A TOP-1.1.1-16 konstrukció fő célkitűzése a helyi gazdaságfejlesztésén keresztül a települések népességmegtartó erejének fokozása, mely célkitűzés eléréséhez nagy mértékben hozzájárul a projekt megvalósítása. A településen stabil és versenyképes üzleti környezet kerül kialakítása, mely hozzájárul a helyi munkaerő széles körű munkaerőpiaci bevonásához, ezzel fokozva az itt élők életszínvonalát, megelégedettségét. A szilárd burkolatú út kialakítása csökkenti a levegő porterhelését, így segíti a légszennyezettség csökkentését is. A napelemek telepítése csökkenti a CO2 kibocsátást hozzájárulva a fenntartható gazadásfejlesztést eredményező célkitűzések megvalósításához is.