Általános iskolai beiratkozás 2023/2024 tanévre

A Kiskőrösi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az általános iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi fenntartói közleményt adja ki:

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7.§-a értelmében:
ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA 2024. április 18. (csütörtök) - 2024. április 19. (péntek) 8:00 órától 19:00 óráig

A teljes közlemény letölthető honlapunk Dokumentumtárából.