Nyilvános pályázati felhívás - IVECO IG120E2BA-EUROTRADE

Nyilvános pályázati felhívás

Tompa Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi, műszaki vizsgával rendelkező gépjárművét:

Gyártmány: IVECO
Típus: IG120E2BA-EUROTRADE
Rendszám: NIG-611
Gyártási év: 2015.
Km óra állása: 77.551 km
Műszaki vizsga érvényessége: 2023. július 22.

A gépjármű minimális vételára: bruttó 14.500.000 Ft

A pályázó a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc napig marad kötve ajánlatához.

A tulajdonjog átírással kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

A pályázat megjelenésének napja, helye: 2023. május 23. www.tompa.hu, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, Tompa Város facebook oldala, használtauto.hu

Pályázat beadási határideje: 2023. június 8.

Pályázat benyújtásának helye: Tompa Város Önkormányzata, 6422 Tompa Szabadság tér 3.

Pályázat beadásának módja: postai úton vagy személyesen benyújtva, zárt borítékban, egy példányban. A borítékon kérem feltüntetni: „Nyilvános pályázati eljárás IVECO IG120E2BA-EUROTRADE 2023. június 8-ig felbontani tilos!”

A pályázat elbírálásának szempontja: a legmagasabb összegű árajánlat. Amennyiben a legmagasabb értékben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlatok között versenytárgyalást alkalmaz az eladó.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága bontja, a beadási határidőt követően, a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el pályázati határidőt követő testületi ülésen, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig.
A pályázók a pályáztatás eredményéről írásban kapnak tájékoztatást, a Képviselő-testületi döntést követő 5 napon belül.

A jármű megtekinthető: Kovács Andorral történt előzetes egyeztetést követően a 70/935- 40-32-es telefonszámon, Tompa, Ady u. 5. sz. alatt.

A nyertes ajánlattevő a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 5 napon belül köteles a vételárat egyösszegben átutalni az eladó OTP Nyrt-nél vezetett 11732064-15339106 számú számlájára.

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,
2. a bruttó ajánlati árat,
3. a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám), nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, a pályázó átláthatósági nyilatkozatát,
4. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az önkormányzattal szemben fennálló tartozása,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követő 30 napig érvényes az ajánlata.