Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosításról

Az ügytípus megnevezése:

Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről, adatmódosításról

 

Illetékességi terület:

Tompa Város közigazgatási területe

Alapvető eljárási szabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján, aki szálláshelyet kíván üzemeltetni köteles az erre irányuló szándékát a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, melyről igazolás megküldésével bejelentőt valamint a fogyasztóvédelmi hatóságot, és a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt értesíti.    

Adatváltozás: a szálláshely szolgáltató a bejelentésben megváltozott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni, aki a bejelentést követően törli a szálláshelyet a nyilvántartásból.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

A bejelentés benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, postai úton, vagy elektronikusan.  

 

Az eljárás megindításának helye, ideje:

Polgármesteri Hivatal Tompa, Szabadság tér 3. 6-os iroda

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8:00-12:00  12:50-17:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00

Postacím: 6422 Tompa, Szabadság tér 3.

Elektronikus ügyintézés: https://ohp.asp.lgov.hu

 

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A bejelentést követő 8 napon belül a jegyző a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, melyről igazolás megküldésével bejelentőt valamint a fogyasztóvédelmi hatóságot, és a területileg illetékes munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt értesíti.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A bejelentéshez eredetben, vagy az eredeti bemutatása mellett – csatolni kell:

a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,

b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

d) a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot,

e) a szálláshely helyszínrajzát.

Ügyintézéshez használt letölthető nyomtatványok:

Elektronikus űrlap https://ohp.asp.lgov.hu

Letölthető dokumentumok